Hotline: 090 254 0721

Dự án

Vega City Nha Trang

Quảng Nam

Vega City Nha Trang

Toạ lạc tại vị trí đẹp nhất biển An Bàng, Grand Mercure Hoi An kết nối và di chuyển dễ dáng tới các vùng dịch nôi tiếng lân cận. Với tôn chỉ “Discover a new authenticity” - Khám phá những giá trị chuẩn mực, Grand Mercure là thương hiệu hiếm hoi thuộc tập đoàn Accor nói riêng và tất cả các tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn trên thế giới nói chung chọn lựa văn hóa bản địa là “kim chỉ nam” cho phong cách vận hành của mình.

D’Capitale

Quảng Nam

D’Capitale

Toạ lạc tại vị trí đẹp nhất biển An Bàng, Grand Mercure Hoi An kết nối và di chuyển dễ dáng tới các vùng dịch nôi tiếng lân cận. Với tôn chỉ “Discover a new authenticity” - Khám phá những giá trị chuẩn mực, Grand Mercure là thương hiệu hiếm hoi thuộc tập đoàn Accor nói riêng và tất cả các tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn trên thế giới nói chung chọn lựa văn hóa bản địa là “kim chỉ nam” cho phong cách vận hành của mình.

Vinhomes Star City

Quảng Nam

Vinhomes Star City

Toạ lạc tại vị trí đẹp nhất biển An Bàng, Grand Mercure Hoi An kết nối và di chuyển dễ dáng tới các vùng dịch nôi tiếng lân cận. Với tôn chỉ “Discover a new authenticity” - Khám phá những giá trị chuẩn mực, Grand Mercure là thương hiệu hiếm hoi thuộc tập đoàn Accor nói riêng và tất cả các tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn trên thế giới nói chung chọn lựa văn hóa bản địa là “kim chỉ nam” cho phong cách vận hành của mình.

Grand Mercure Hội An

Quảng Nam

Grand Mercure Hội An

Toạ lạc tại vị trí đẹp nhất biển An Bàng, Grand Mercure Hoi An kết nối và di chuyển dễ dáng tới các vùng dịch nôi tiếng lân cận. Với tôn chỉ “Discover a new authenticity” - Khám phá những giá trị chuẩn mực, Grand Mercure là thương hiệu hiếm hoi thuộc tập đoàn Accor nói riêng và tất cả các tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn trên thế giới nói chung chọn lựa văn hóa bản địa là “kim chỉ nam” cho phong cách vận hành của mình.